Historie gofia

Historie gofia

Gofio je nejstarší potravina Kanárských ostrovů.před 2000 lety ho vyráběli jejich původní obyvatelé, Guančové. Ti pravděpodobně patřili k Berberům a připluli z Afriky. Na ostrovy si s sebou přivezli dobytek a osivo. Z obilí Guančové pěstovali pouze ječmen. Další druhy obilí se na Kanárských ostrovech rozšířily až v 15. století, kdy je obsadili Španělé.

Gofio tvořilo základ stravy Guančů. Na ostrovech se obilí pěstovalo snadno, na terasovitých polích se mu dařilo i vysoko v horách. Gofio se vyrábí z celých obilných zrn, která se nejdříve opraží a teprve potom se rozemelou. Guančové zrna pražili nad otevřeným ohněm. Opražené obilí potom semleli pomocí velkých mlýnských kamenů, které se nacházely všude tam, kde v soutěskách tekla voda.

Gofio se původně vyrábělo jenom z ječmene, později i z kukuřice, prosa, pšenice, ovsa, v dobách nouze dokonce i ze semen trávy. Tato mouka Guančů pomohla mnoha lidem přežít období sucha, neúrody a hladomoru.

V 15. století si gofio pro jeho jedinečné vlastnosti oblíbili i mořeplavci. Na své objevné plavby si ho bral i Kryštof Kolumbus, který se na Kanárských ostrovech zastavil při každé svojí cestě západním směrem. Gofio si na moře brali nejen významní objevitelé, ale i emigranti, kteří ve 2. polovině 19. století zamířili do Jižní a Střední Ameriky.

Gofio bylo po staletí základem kanárské stravy. Guančové z něj dokázali vykouzlit chleba i syté polévky. Gofio lidé vyráběli a jedli i po příchodu Španělů. Později se mu začalo říkat „chléb chudých“, bylo považováno za druhořadou potravinu. Ale i přesto ho měla doma každá rodina, představovalo totiž železnou zásobu pro případ sucha a hladomoru.

V současnosti slaví gofio velký návrat. Stalo se běžnou součástí jídelníčku těch Kanářanů, kteří se zajímají o zdravý životní styl. Mladí kuchaři s gofiem často experimentují, jejich nápadité kreace okouzlují nejen zvědavé turisty. Objevila se i zmrzlina s gofiem, vyrábí se i dokonce poměrně dobré pivo značky Volcán, které je vyrobené z gofia a sladu.

Gofio tedy i dnes neodmyslitelně patří ke kanárské kuchyni.